Varslinger
Merk alle som lest

GoFish Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan personopplysninger håndteres i Dualog GoFish («Systemet») og hvordan Systemet oppfyller kravene i den norske Personopplysningsloven og EUs Personvernforordning (General Data Protection Regulation, GDPR).

Dualog GoFish er et fagsystem for turistfiskebransjen. Det er selskapet Fisknett AS («Leverandøren»), Alkeveien 14, 9015 Tromsø (heleid datterselskap av Dualog AS) som er behandlingsansvarlig for alle personopplysninger lagret i Systemet.

Kontaktperson for alle henvendelser og spørsmål knyttet til behandling av personopplysninger i Systemet er daglig leder Ole Kristian Valvåg (ole.valvag@dualog.com).

Om formålet med behandlingen av personopplysninger i GoFish

Systemet lagrer personopplysninger (hovedsakelig navn og epost-adresse) til ansatte innenfor turistfiskebedrifter som bruker Systemet for daglig drift av sin virksomhet. Systemet lagrer denne informasjonen for å kunne tilby sikker innlogging, varsling, samt offentlig rapportering til Fiskeridirektoratet. Det er den ansatte selv som registrerer disse opplysningene.

Systemet lagrer også personopplysninger (hovedsakelig navn, fødselsdato, nasjonalitet, telefonnummer og epost-adresse) for gjester som oppholder seg på turistfiskebedriften. Systemet lagrer denne informasjonen for å kunne ivareta sikkerheten til turistfiskebedriftens gjester, samt ivareta lovpålagte krav om registrering av fangst til norske myndigheter. Det er ansatte hos turistfiskebedriften som registrerer disse opplysningene i Systemet.

Systemet lagrer også sporingsinformasjon (geoposisjon, fart og retning) knyttet til turistfiskebedriftens utleiebåter. Sporingsinformasjon vil kunne knyttes til en spesifikk gjest (båtfører) i den perioden gjesten leier en båt. Systemet lagrer denne informasjonen for å kunne ivareta sikkerheten til turistfiskebedriftens gjester.

Om utlevering av personopplysninger til tredjepart

Systemet vil utlevere informasjon (daglig leders navn og kontaktinformasjon) til Fiskeridirektoratet som følge av lovpålagte krav knyttet til fangstregistering hos turistfiskebedrifter. For utvalgte turistfiskebedrifter vil Systemet også utlevere informasjon (daglig leders navn og kontaktinformasjon) til Havforskningsinstituttet som følge av frivillig deltagelse i forskningsprosjekter. Systemet og Leverandøren vil aldri ellers utlevere personopplysninger til tredjepart uten samtykke.

Om sletting av personopplysninger

Sletting av alle personopplysninger om en ansatt i en turistfiskebedrift kan gjøres ved at daglig leder eller den ansatte selv hos turistfiskebedriften ber om sletting til Leverandøren. Henvendelsen må sendes elektronisk til kontaktperson for Systemet. Dette vil medføre at alle personopplysninger slettes.

Sletting av alle personopplysninger om en gjest kan gjøres av alle ansatte hos turistfiskebedriften som er registrert i Systemet.

Om oppbevaring og lagring av personopplysninger

Systemet oppbevarer personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning og har til enhver tid tiltak for å sikre kravene til konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet.

Ved opphør av kundeforholdet mellom Leverandøren og turistfiskebedriften vil alle personopplysninger automatisk bli slettet eller anonymisert.